Domain: Tên miền, địa chỉ đường dẫn duy nhất của trang web là gì?

1. Khái quát về Domain

Tên miền, hay Domain, là địa chỉ duy nhất trên Internet được sử dụng để xác định và truy cập trang web hoặc ứng dụng trực tuyến. Nó giống như địa chỉ nhà của bạn trên Internet, cho phép người dùng truy cập vào nội dung hoặc dịch vụ mà trang web cung cấp. Domain thường bao gồm một phần tên chính (như www.example.com) và có thể đi kèm với các phần mở rộng như .com, .net, .org, .edu, .gov, cùng các phần mở rộng quốc gia như .vn, .uk, .us, …

Qua việc sử dụng Domain, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào trang web mà không cần phải nhớ địa chỉ IP (Internet Protocol) dài và khó nhớ của máy chủ chứa trang web. Domain là một phần quan trọng của việc xây dựng thương hiệu trực tuyến, nó thể hiện tính cá nhân hóa, dễ nhớ và dễ tìm kiếm, đồng thời giúp trang web dễ dàng được tìm thấy và truy cập trên Internet.

2. Cấu trúc của Domain

2.1. Ý nghĩa và vai trò của “www” và subdomain trong Domain.

Phần “www” trong Domain thường được hiểu là viết tắt của “world wide web” (mạng toàn cầu), đây là một phần thông thường được sử dụng để chỉ trang web công cộng trên Internet. Tuy nhiên, không phải tất cả các trang web đều yêu cầu viết “www” trước Domain. “www” thường được coi là một Subdomain, một phần của tên miền chính, và nó có thể được bỏ qua trong một số trường hợp mà trình duyệt hiểu rõ về địa chỉ của trang web mà không cần phải nhập “www”.

Subdomain là một phần của tên miền chính và được sử dụng để phân loại và tổ chức các trang web hoặc dịch vụ khác nhau. Ví dụ, “blog.example.com” và “shop.example.com” đều là các subdomain của tên miền “example.com”. Subdomain cho phép người quản trị trang web tổ chức và quản lý nội dung, chẳng hạn như blog, cửa hàng trực tuyến, diễn đàn, vv., mỗi cái có thể được cấu hình riêng biệt về nội dung và chức năng.

2.2. Tên cụ thể và phần mở rộng

Tên cụ thể trong Domain thường là phần chính, đó là phần mà người dùng thường nhớ và gõ vào trình duyệt để truy cập trang web cụ thể. Ví dụ, trong “example.com”, phần “example” được coi là tên cụ thể. Tên cụ thể thường liên quan đến tên hoặc mô tả của trang web hoặc doanh nghiệp và có thể được lựa chọn để phản ánh tính chất hoặc mục tiêu của trang web.

Phần mở rộng của Domain, còn được gọi là Top-Level Domain (TLD), là phần sau tên cụ thể, như “.com”, “.org”, “.net”, “.edu”, “.gov”, “.vn”, “.info”, vv. Phần mở rộng thường xác định loại hoặc lĩnh vực của trang web hoặc tổ chức sở hữu Domain. Ví dụ, “.com” thường được sử dụng cho các trang web thương mại, trong khi “.org” thường được sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Ngoài ra, có những phần mở rộng đặc biệt như “.gov” (của các cơ quan chính phủ), “.edu” (của các tổ chức giáo dục), “.vn” (cho các trang web ở Việt Nam), chúng xác định vị trí hoặc lĩnh vực đặc thù của trang web.การ์์

3. Loại hình TLD (Top-Level Domain) 

3.1. Các loại TLD phổ biến: “.com”, “.net”, “.org”, “.edu”, “.gov”, “.vn”, v.v.

Các loại TLD (Top-Level Domain) phổ biến được sử dụng rộng rãi trên Internet bao gồm:

 • .com: Là viết tắt của “commercial” (thương mại), phổ biến nhất và thường được sử dụng cho các trang web thương mại hoặc doanh nghiệp.
 • .net: Ban đầu là viết tắt của “network” (mạng), được thiết kế ban đầu cho các tổ chức liên quan đến mạng lưới và kỹ thuật; hiện nay cũng được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau.
 • .org: Viết tắt của “organization” (tổ chức), thường được sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức không kinh doanh.
 • .edu: Được dành riêng cho các tổ chức giáo dục như trường đại học, trường cấp cao hơn và các tổ chức giáo dục chính phủ.
 • .gov: Được dành riêng cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức công lập.
 • .vn: Được sử dụng cho các trang web ở Việt Nam, thể hiện vị trí địa lý của trang web.

Ngoài ra, còn có nhiều TLD khác nhau như “.info” (thông tin), “.biz” (kinh doanh), “.co” (thường được sử dụng như một biến thay thế cho “.com”), “.me” (cá nhân), “.io” (công nghệ), vv. Mỗi TLD mang đặc điểm riêng, định hình phần nào mục đích và lĩnh vực của trang web hoặc tổ chức sử dụng nó.

3.2. Ý nghĩa và mục đích của từng loại TLD

Mỗi loại TLD (Top-Level Domain) mang theo một ý nghĩa và mục đích sử dụng riêng biệt:

 • .com: Là TLD phổ biến nhất, thường được sử dụng cho các trang web thương mại. Nó rất đa dụng và thích hợp cho mọi loại doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn có một mặt bằng trực tuyến.
 • .net: Ban đầu được thiết kế cho các tổ chức mạng lưới, nó hiện tại cũng được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau như các dự án công nghệ, cơ sở hạ tầng mạng, dịch vụ Internet.
 • .org: Thường được liên kết với các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức không kinh doanh như các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo.
 • .edu: Được dành cho các tổ chức giáo dục như trường đại học, trường trung học và các tổ chức giáo dục chính phủ.
 • .gov: Chỉ dành cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan đến chính trị hoặc cung cấp dịch vụ công cộng.
 • .vn: Được sử dụng cho các trang web có liên quan đến Việt Nam, từ doanh nghiệp đến cá nhân, làm nổi bật vị trí địa lý của trang web.

Mỗi loại TLD mang đặc điểm riêng và thường được chọn dựa trên mục tiêu sử dụng của trang web, cũng như để thể hiện rõ về mục đích hoặc lĩnh vực mà trang web muốn liên kết hoặc chuyên môn hóa mình với.

4. Quá trình đăng ký Domain

4.1. Nhà đăng ký tên miền: Các đơn vị có thẩm quyền để đăng ký Domain.

Quá trình đăng ký tên miền thường được thực hiện thông qua các nhà đăng ký tên miền, còn được gọi là Registrar, là những tổ chức được ủy quyền và có thẩm quyền để đăng ký và quản lý tên miền. Các nhà đăng ký này có thể bao gồm các công ty lớn như GoDaddy, Namecheap, Google Domains, và nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác.

Những nhà đăng ký tên miền này có thể cung cấp các dịch vụ như đăng ký tên miền mới, gia hạn tên miền hiện có, chuyển đổi tên miền từ một nhà đăng ký sang nhà đăng ký khác, cũng như quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến tên miền.

Quá trình đăng ký tên miền thông thường bao gồm việc tìm kiếm tên miền có sẵn và phù hợp, sau đó chọn một nhà đăng ký phù hợp để tiến hành đăng ký. Người dùng cần cung cấp thông tin liên lạc và thanh toán phí đăng ký để hoàn thành quá trình này. Một khi đã hoàn tất đăng ký, tên miền sẽ trở thành tài sản trực tuyến của người sở hữu, và họ có thể quản lý nó thông qua nhà đăng ký tên miền.

4.2. Quy trình và các bước cần thiết khi đăng ký một tên miền.

Quy trình đăng ký tên miền thông thường bao gồm các bước sau:

 • Chọn tên miền phù hợp: Xác định tên miền bạn muốn đăng ký. Đây có thể là tên gắn liền với doanh nghiệp, thương hiệu hoặc phù hợp với nội dung trang web.
 • Kiểm tra tính khả dụng của tên miền: Sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang web của nhà đăng ký hoặc các dịch vụ kiểm tra tên miền để xem liệu tên miền mà bạn muốn đã được đăng ký chưa. Nếu chưa, bạn có thể tiến hành đăng ký.
 • Chọn nhà đăng ký tên miền: Lựa chọn một nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Đăng ký thông tin: Nhập thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp liên quan đến việc sở hữu tên miền. Thông tin này sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu WHOIS, giúp xác định người sở hữu tên miền.
 • Lựa chọn thời gian đăng ký và thanh toán: Chọn thời hạn đăng ký tên miền (thường từ một năm trở lên). Sau đó, thanh toán phí đăng ký theo đúng quy định của nhà đăng ký.
 • Xác nhận và quản lý tên miền: Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký tên miền từ nhà đăng ký. Bạn có thể sử dụng giao diện quản lý của họ để điều chỉnh thông tin liên quan đến tên miền.

Quá trình đăng ký tên miền có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào nhà đăng ký cụ thể và các điều khoản cụ thể của họ, nhưng những bước cơ bản trên thường là giống nhau.

5. Vai trò và ảnh hưởng của Domain

5.1. Truy cập và nhận diện: Vai trò của Domain trong việc dễ nhớ và truy cập trang web.

 Tên miền đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện và truy cập trang web. Nó giúp tạo nên một địa chỉ duy nhất, dễ nhớ và dễ ghi nhớ cho trang web, giúp người dùng dễ dàng truy cập và nhớ đến trang web của bạn. Khi một tên miền được chọn một cách phù hợp và dễ nhớ, nó có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của người dùng, giúp họ quay trở lại trang web của bạn một cách dễ dàng.

Tên miền cũng có thể phản ánh thương hiệu hoặc nội dung của trang web. Nó có thể chứa tên công ty, từ khóa liên quan đến ngành nghề hoặc mục tiêu của trang web, tạo sự liên kết giữa tên miền và nội dung trang web. Đối với doanh nghiệp, việc sở hữu một tên miền phù hợp không chỉ giúp họ tạo ra một bộ nhận diện riêng mà còn tăng tính chuyên nghiệp và uy tín trong mắt khách hàng. Tên miền cũng có thể được sử dụng trong chiến lược tiếp thị để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và thu hút lượng truy cập đến trang web.

5.2. Quảng bá thương hiệu: Ảnh hưởng của việc chọn lựa Domain đến quảng bá thương hiệu trực tuyến.

Việc chọn tên miền phù hợp có ảnh hưởng lớn đến việc quảng bá thương hiệu trực tuyến. Tên miền thường là một phần quan trọng của thương hiệu trực tuyến, nó không chỉ là địa chỉ để truy cập trang web mà còn là một phần của chiến lược quảng bá thương hiệu. Một tên miền dễ nhớ, dễ ghi nhớ và phản ánh rõ ràng về nội dung hoặc mục tiêu của trang web có thể tạo ra ấn tượng tích cực với khách hàng. Nó giúp xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ và nhận diện thương hiệu tốt hơn. Thêm vào đó, việc sở hữu một tên miền chất lượng có thể tạo ra lòng tin và độ tin cậy từ phía người tiêu dùng, tăng cơ hội thu hút lượng khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, khi kết hợp với các chiến lược tiếp thị và quảng cáo trực tuyến, tên miền có thể trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng nhận thức thương hiệu. Sự nhất quán giữa tên miền và thông điệp thương hiệu có thể tăng cường sự hiểu biết và gắn kết từ người tiêu dùng đối với thương hiệu của bạn.

Bạn muốn được tư vấn miễn phí triển khai hệ thống tuyển dụng trực tuyến hiệu quả và chuyên nghiệp thì hãy liên hệ Wecan 098.44.66.909.

Thông tin liên hệ

Bạn muốn tư vấn chi tiết về dịch vụ SSL tại Wecan Group. Bạn muốn tìm hiểu thêm về các dự án website? Bạn muốn tham khảo thêm những kinh nghiệm đút kết qua các dự án website Wecan đã triển khai? Hãy liên hệ Wecan để được các chuyên gia thiết kế và phát triển web của Wecan chia sẻ chi tiết hơn về

Wecan Group rất tự hào là công ty thiết kế website chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực du lịch và vui chơi giải trí, tài chính chứng khoán, bệnh viên, thương mại điện tử,…

Liên lạc với Wecan qua các kênh:
Hotline098.44.66.909

Gmail: info@wecan-group.com
Facebook: Wecan.design

Wecan luôn sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, nhu cầu của bạn!

Wecan’s Research Team