Thiết kế website bệnh viện cần những tính năng gì?

Trong thời gian qua, Bộ y tế đã có nhiều đổi mới trong quản lý các cơ sở khám chữa bệnh. Một…

Wecanadmin / 21.05.2020

Wecan Group thiết kế website các bệnh viện lớn tại Việt Nam

Wecan Group hiện đang cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử cho rất nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam:…

Wecanadmin / 21.05.2020