Tiếp thị đa kênh Omni-channel là gì?

Tiếp thị đa kênh (Omni-channel) là một xu hướng mới tại Việt Nam, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn hiểu sai nó và…

Wecanadmin / 31.01.2020

Top 8 xu hướng thiết kế hàng đầu năm 2020 – Wecan-Group

Một số xu hướng (ví dụ như gradients) đang trở lại (dù bây giờ đã khác, đã trở thành dynamic gradients). Thiết…

Wecanadmin / 13.01.2020