Những hiểu biết cơ bản về Front-end cho người mới bắt đầu

1. Giới thiệu về Front-end website

1.1. Khái quát cơ bản về Front-end website

Front-end (hay còn gọi là client-side) là phần của một trang web mà người dùng có thể nhìn thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm giao diện người dùng, nơi mà các thành phần như văn bản, hình ảnh, nút bấm và các phần tử tương tác khác được hiển thị và hoạt động. Front-end được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript để tạo ra giao diện thân thiện, đẹp mắt và có khả năng tương tác. Vai trò trong phát triển web:

 • Tạo ra trải nghiệm người dùng (UX): Front-end đóng vai trò chính trong việc xây dựng giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Điều này bao gồm cách các phần tử được sắp xếp, tương tác và trình bày trên trang web để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
 • Tương tác người dùng: Qua các công nghệ như JavaScript, Front-end cho phép tạo ra các chức năng tương tác như form nhập liệu, nút bấm, hiển thị dữ liệu động mà người dùng có thể tương tác trực tiếp trên trình duyệt.
 • Đảm bảo tính nhất quán và tương thích: Front-end phải đảm bảo rằng trang web hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau và thiết bị có kích thước màn hình khác nhau, thông qua việc sử dụng kỹ thuật Responsive Design và Cross-Browser Compatibility.
 • Liên kết với Back-end: Front-end tương tác với phần Back-end thông qua các yêu cầu HTTP, API để lấy và gửi dữ liệu, cập nhật trạng thái và thực hiện các chức năng phức tạp hơn.

1.2. Lịch sử phát triển của Front-end.

 • Thời kỳ HTML đơn giản (1990s): Xuất hiện từ những ngày đầu của web, HTML được sử dụng để tạo ra cấu trúc và nội dung cơ bản cho trang web. Đây là thời kỳ của các trang web tĩnh, chỉ hiển thị văn bản và hình ảnh đơn giản.
 • Sự xuất hiện của CSS (2000s): Trong thập kỷ này, CSS trở thành công cụ quan trọng cho việc điều chỉnh giao diện của trang web. Nó giúp tách biệt phần giao diện và cấu trúc từ nội dung, cho phép kiểm soát chi tiết hơn về màu sắc, kiểu dáng và bố cục.
 • Sự bùng nổ của JavaScript và AJAX (2000s – Đầu 2010s): JavaScript trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến trong Front-end, cho phép tạo ra các tương tác động, chức năng động và AJAX cho phép tải dữ liệu mà không cần tải lại trang web.
 • Thời kỳ Frameworks và thư viện (2010s – Hiện nay): Các Frameworks như AngularJS, React và Vue.js xuất hiện, giúp tạo ra ứng dụng web đa dạng, dễ bảo trì và hiệu suất cao hơn. Thư viện như jQuery cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đơn giản hóa việc viết code JavaScript.
 • Responsive Design và Mobile-First (2010s – Hiện nay): Sự bùng nổ của các thiết bị di động đã đẩy Responsive Design trở thành một xu hướng quan trọng. Trang web được thiết kế để tự động điều chỉnh và phản hồi tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Chiến lược thiết kế ưu tiên cho di động trước (Mobile-First) được áp dụng rộng rãi để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất trên các thiết bị di động.

Sự tiến triển của Front-end đã điều chỉnh cách chúng ta xây dựng và tương tác với trang web, từ việc đơn giản chỉ hiển thị thông tin đến việc tạo ra trải nghiệm động, tương tác và đa dạng trên nhiều thiết bị khác nhau.

2. Các công cụ và ngôn ngữ Front-end

2.1. HTML: Ngôn ngữ cấu trúc

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ cơ bản và không thể thiếu trong việc xây dựng cấu trúc cho một trang web. Nó được sử dụng để đánh dấu và định nghĩa cấu trúc của trang web, bao gồm cách hiển thị và tổ chức nội dung trên trình duyệt. HTML đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Xác định cấu trúc: Nó xác định cách các phần tử trên trang web sẽ được tổ chức, bao gồm tiêu đề, đoạn văn, danh sách, bảng, hình ảnh và nhiều thành phần khác.
 • Định nghĩa nội dung: HTML cho phép nhúng văn bản, hình ảnh, video, liên kết và các phần tử multimedia khác vào trang web, định nghĩa rõ ràng thông tin được hiển thị.
 • Tạo liên kết: Nó cung cấp khả năng tạo liên kết giữa các trang web thông qua thẻ <a>, cho phép người dùng di chuyển qua lại giữa các trang một cách thuận tiện.

HTML sử dụng các thẻ để bao quát nội dung và các thuộc tính để định cấu trúc. Ví dụ:

 • <html>: Thẻ bao bọc toàn bộ nội dung HTML trên trang.
 • <head>: Khu vực chứa thông tin không hiển thị trực tiếp cho người dùng, bao gồm tiêu đề của trang.
 • <body>: Phần chứa nội dung hiển thị trên trang web.
 • <h1>, <p>, <img>, <a>: Các thẻ đánh dấu các phần tử khác nhau như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, và liên kết tương ứng.

HTML là nền tảng cơ bản nhưng quan trọng, cung cấp cấu trúc căn bản cho trang web, làm cho nội dung trở nên có tổ chức và dễ đọc cho trình duyệt và người dùng.

2.2. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để điều chỉnh giao diện và hiển thị của trang web. Nó cho phép người phát triển web tạo ra giao diện đẹp mắt, điều chỉnh màu sắc, kiểu dáng và bố cục của các phần tử HTML trên trang.

 • Điều chỉnh giao diện: CSS cho phép xác định cách mà các phần tử HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt, bao gồm cỡ chữ, màu sắc, khoảng cách, đường viền và hình dạng.
 • Tạo kiểu dáng và bố cục: Nó giúp tạo ra bố cục trực quan và thu hút người dùng thông qua việc xác định vị trí, kích thước và tỷ lệ của các phần tử trên trang.
 • Responsive Design: CSS cũng hỗ trợ Responsive Design, cho phép trang web tự động điều chỉnh để phản hồi với kích thước màn hình khác nhau của các thiết bị.

CSS sử dụng các quy tắc để áp dụng kiểu dáng cho các phần tử HTML. Ví dụ:

 • color, font-size, background-color, border, và padding là các thuộc tính của CSS để điều chỉnh màu sắc, kích thước, đường viền, nền, và khoảng trắng xung quanh các phần tử HTML.
 • p, h1, và .box là các lựa chọn (selectors) để áp dụng các quy tắc CSS cho các phần tử hoặc lớp cụ thể trên trang.

CSS cung cấp khả năng linh hoạt trong việc tạo ra giao diện đa dạng và tùy chỉnh cho trang web, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra giao diện thẩm mỹ hơn.

2.3. JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và phổ biến trong việc phát triển Front-end của trang web. Nó chủ yếu được sử dụng để tạo ra các chức năng tương tác động và thao tác với nội dung trên trình duyệt, cải thiện trải nghiệm người dùng và đem lại sự động đậy cho trang web. Vai trò của JavaScript trong Front-end:

 • Tương tác người dùng: JavaScript cho phép tạo ra các tương tác trực tiếp và động như form nhập liệu, nút bấm, hiển thị dữ liệu động, và các hiệu ứng trực quan mà người dùng có thể tương tác trên trình duyệt mà không cần tải lại trang web.
 • Manipulation của DOM: JavaScript có thể thao tác trên cấu trúc của trang web thông qua Document Object Model (DOM), cho phép thay đổi nội dung, cấu trúc, hoặc kiểu dáng của các phần tử trên trang.
 • Xử lý sự kiện: Nó cho phép xử lý các sự kiện như click chuột, di chuột qua phần tử, nhập liệu từ bàn phím, và nhiều sự kiện khác để thực hiện các hành động tương ứng.
 • Giao tiếp với Back-end: JavaScript cũng có khả năng gửi và nhận dữ liệu từ Back-end thông qua AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) hoặc Fetch API, cho phép trao đổi dữ liệu với máy chủ một cách không đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Ví dụ

 • addEventListener là một phương thức của JavaScript để lắng nghe các sự kiện xảy ra trên các phần tử.
 • document.getElementById được sử dụng để chọn phần tử dựa trên ID và thực hiện các hành động khi sự kiện xảy ra.

JavaScript là một phần không thể thiếu trong việc tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn và tạo ra các chức năng tương tác động trên trang web.

3. Thiết kế giao diện và UI/UX

3.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Nguyên tắc thiết kế giao diện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm người dùng tốt và giao diện thân thiện. Các nguyên tắc này không chỉ làm cho trang web trở nên hấp dẫn mà còn giúp cải thiện khả năng tương tác và sự thoải mái khi sử dụng. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế giao diện:

 • Simplicity (Sự đơn giản): Giữ giao diện sạch sẽ và đơn giản. Loại bỏ những yếu tố không cần thiết và tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất để trang web trở nên dễ hiểu và sử dụng.
 • Consistency (Sự nhất quán): Đảm bảo sự nhất quán trong cả giao diện và trải nghiệm người dùng. Các yếu tố như màu sắc, kiểu chữ, cách sắp xếp và các phần tử tương tác nên được áp dụng nhất quán trên toàn bộ trang web.
 • Hierarchy (Bộ sắp xếp): Sử dụng bộ sắp xếp để tạo ra một cấu trúc rõ ràng và dễ đọc. Sự sắp xếp logic giúp người dùng dễ dàng nhận biết và tìm kiếm thông tin trên trang.
 • Visual Feedback (Phản hồi trực quan): Cung cấp phản hồi ngay lập tức khi người dùng tương tác với các phần tử trên trang web. Hiệu ứng như hover, click, hoặc thay đổi trạng thái giúp người dùng nhận biết hành động của họ.
 • Accessibility (Khả năng tiếp cận): Đảm bảo rằng giao diện có thể truy cập dễ dàng cho mọi người, bao gồm cả những người có khuyết tật. Sử dụng màu sắc, kích thước chữ, và cách sắp xếp để cải thiện khả năng tiếp cận.
 • User Control (Kiểm soát của người dùng): Cho phép người dùng có kiểm soát và tương tác với trang web theo ý muốn của họ. Điều này bao gồm việc cung cấp các tùy chọn cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng linh hoạt.
 • Mobile Responsiveness (Đáp ứng trên di động): Thiết kế giao diện để hiển thị và hoạt động tốt trên các thiết bị di động, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị giảm đi trên các nền tảng khác nhau.

Các nguyên tắc này làm nền tảng cho việc thiết kế giao diện tốt và thân thiện với người dùng, giúp tạo ra trải nghiệm web tốt nhất cho mọi người sử dụng.

3.2. Sự khác biệt và quan hệ giữa UI vs UX

User Interface (UI – Giao diện người dùng): UI tập trung vào việc thiết kế các phần tử và giao diện mà người dùng tương tác trực tiếp. Nó bao gồm các yếu tố như các nút, hình ảnh, biểu mẫu, màu sắc, kiểu chữ và mọi phần tử mà người dùng nhìn thấy và chạm vào trên trang web hoặc ứng dụng. UI designer chịu trách nhiệm tạo ra giao diện hấp dẫn, dễ sử dụng và có tính thẩm mỹ cao.

User Experience (UX – Trải nghiệm người dùng): UX tập trung vào trải nghiệm toàn diện của người dùng khi sử dụng sản phẩm. Nó bao gồm mọi cảm nhận, cảm xúc và quan điểm của người dùng khi tương tác với giao diện. UX designer chịu trách nhiệm xây dựng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, đảm bảo sự thuận tiện, dễ sử dụng, và đáp ứng nhu cầu của họ.

Mối quan hệ giữa UI và UX

 • UI là một phần của UX: UI đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm người dùng. Một giao diện người dùng tốt (UI tốt) là một phần quan trọng của việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt (UX tốt).
 • UX bao gồm nhiều yếu tố hơn: UX không chỉ dừng lại ở giao diện, mà còn bao gồm cả môi trường sử dụng, quy trình tương tác, nhu cầu của người dùng và cảm nhận tổng thể khi sử dụng sản phẩm.

Mặc dù UI và UX có vai trò khác nhau nhưng cả hai đều quan trọng và đóng góp vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng tốt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa giao diện thân thiện và trải nghiệm toàn diện là điều cần thiết để thu hút và giữ chân người dùng.

4. Responsive Design và Cross-Browser Compatibility

4.1. Responsive Design

Responsive Design là một phương pháp thiết kế web nhằm tạo ra trang web linh hoạt và thích hợp trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình khác nhau. Mục tiêu chính của Responsive Design là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách điều chỉnh và thích nghi nội dung của trang web sao cho phù hợp với từng loại thiết bị.

Tính linh hoạt của Responsive Design

 • Đáp ứng kích thước màn hình: Responsive Design sử dụng các kỹ thuật linh hoạt như Media Queries để điều chỉnh và thay đổi cấu trúc, kích thước và bố cục của các phần tử trên trang web tùy thuộc vào kích thước màn hình của thiết bị.
 • Tương thích với các thiết bị: Trang web được thiết kế để tương thích với nhiều loại thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động và máy tính bảng, đảm bảo rằng người dùng có thể trải nghiệm tốt nhất trên mọi nền tảng.
 • Thích nghi với đa độ phân giải: Responsive Design không chỉ giải quyết vấn đề kích thước màn hình mà còn thích nghi với đa độ phân giải, từ màn hình HD đến 4K, để hiển thị nội dung một cách rõ ràng và chất lượng.
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Bằng cách đáp ứng tốt trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình, Responsive Design tạo ra trải nghiệm người dùng nhất quán và thuận tiện, không yêu cầu người dùng phải thao tác để điều chỉnh giao diện.

Responsive Design không chỉ cung cấp trang web có thể thích nghi với các thiết bị di động mà còn đảm bảo rằng nội dung hiển thị trên mọi loại thiết bị là rõ ràng, dễ đọc và dễ sử dụng, tạo ra một trải nghiệm người dùng tốt nhất.

4.2. Cross-Browser Compatibility

Cross-Browser Compatibility là khả năng của trang web hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt web khác nhau, bao gồm Chrome, Firefox, Safari, Edge và nhiều trình duyệt khác với các phiên bản và nền tảng khác nhau.

Tính quan trọng của Cross-Browser Compatibility

 • Đảm bảo đồng nhất trải nghiệm người dùng: Với người dùng sử dụng các trình duyệt khác nhau, việc đảm bảo trang web hoạt động đồng nhất trên mọi nền tảng trình duyệt giúp cung cấp trải nghiệm nhất quán và không gây nhầm lẫn.
 • Mục tiêu tối ưu hóa đa nền tảng: Cross-Browser Compatibility giúp tối ưu hóa trang web trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng, cung cấp trải nghiệm tốt nhất trên mọi thiết bị.
 • Hỗ trợ công nghệ mới: Mỗi trình duyệt có cách thức hoạt động và hỗ trợ công nghệ khác nhau. Việc đảm bảo Cross-Browser Compatibility giúp triển khai tính năng mới và công nghệ tiên tiến mà không gặp vấn đề tương thích.
 • Tránh lỗi và xung đột: Việc kiểm tra và đảm bảo tương thích trình duyệt giúp tránh lỗi hiển thị, xung đột CSS hoặc JavaScript và đảm bảo rằng trang web hoạt động một cách trơn tru trên mọi nền tảng.

Cách đảm bảo Cross-Browser Compatibility

 • Kiểm tra và thử nghiệm rộng rãi: Kiểm tra trang web trên nhiều trình duyệt và thiết bị để đảm bảo tính tương thích.
 • Sử dụng các tiêu chuẩn web: Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy ước của W3C để tối ưu hóa sự tương thích trình duyệt.
 • Sử dụng công cụ kiểm tra tương thích: Sử dụng các công cụ kiểm tra tương thích trình duyệt để phát hiện và sửa lỗi tương thích.

Tính tương thích trình duyệt rộng rãi giúp đảm bảo rằng trang web có thể hiển thị đúng đắn và hoạt động tốt trên nhiều nền tảng và trình duyệt, tạo ra trải nghiệm người dùng nhất quán và tốt nhất có thể.

5. Công Cụ Phát Triển và Debugging

5.1. Trình duyệt và Công cụ Developer

Trình duyệt hiện đại như Chrome, Firefox, Safari, và Edge đều cung cấp các công cụ Developer Console, còn được gọi là DevTools, cho phép nhà phát triển web debug và kiểm tra trang web một cách hiệu quả.

Chức năng chính của Developer Console

 • Debug JavaScript và CSS: Developer Console cho phép nhà phát triển xem lỗi JavaScript, CSS và cảnh báo từ trình duyệt. Nó cung cấp thông tin chi tiết về lỗi, vị trí xảy ra và thậm chí cả đề xuất sửa lỗi.
 • Kiểm Tra Elements (Phần tử): Điều hành trực tiếp trên cây DOM của trang web, cho phép nhìn thấy và chỉnh sửa các phần tử HTML, CSS và thậm chí là thử nghiệm các thay đổi trực tiếp.
 • Network (Mạng): Developer Console cung cấp thông tin về các yêu cầu mạng của trang web, bao gồm tải xuống, thời gian phản hồi của máy chủ, và dữ liệu truyền qua lại.
 • Performance (Hiệu suất): Cho phép đo lường và phân tích hiệu suất của trang web, xem xét thời gian tải trang và cách thức trình duyệt xử lý các tài nguyên.
 • Console (Bảng điều khiển): Nơi hiển thị thông tin từ các lệnh JavaScript, thông báo lỗi, hoặc ghi nhật ký từ trang web.

Sử Dụng Developer Console

 • Mở Developer Tools: Nhấn F12 hoặc chuột phải và chọn “Inspect” trên trang web để mở Developer Console.
 • Tìm kiếm lỗi và Debug: Sử dụng các tab như Console, Elements, và Network để xem lỗi, debug JavaScript, chỉnh sửa CSS, và theo dõi hiệu suất của trang web.
 • Thử nghiệm và tối ưu hóa: Sử dụng DevTools để thử nghiệm thay đổi trực tiếp trên trang web và tối ưu hóa hiệu suất để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Developer Console là một công cụ mạnh mẽ cho việc debug và phát triển trang web, cung cấp các tính năng linh hoạt giúp nhà phát triển xác định và sửa lỗi một cách hiệu quả.

5.2. Build và Optimization

Công cụ như Webpack, Gulp và Grunt đóng vai trò quan trọng trong quá trình build và tối ưu hóa mã nguồn để cải thiện hiệu suất và tải trang nhanh hơn trong phát triển web hiện đại.

Webpack

 • Module Bundler: Webpack là một công cụ mạnh mẽ cho việc bundle các module JavaScript, CSS, hình ảnh và nhiều tài nguyên khác thành các file tối ưu hóa.
 • Code Splitting: Nó hỗ trợ code splitting, cho phép chia nhỏ mã thành các phần nhỏ để tải trang nhanh hơn và tối ưu hóa việc tải xuống.

Gulp và Grunt

 • Task Runners: Gulp và Grunt là các task runners giúp tự động hóa các công việc như tối ưu hóa CSS, JavaScript, nén hình ảnh, và các tác vụ build khác.
 • Plugin-Based: Cả hai đều có hệ thống plugin mạnh mẽ cho phép mở rộng tính năng theo nhu cầu cụ thể của dự án.

Chức năng của các công cụ này

 • Tối ưu hóa mã nguồn: Các công cụ này giúp tối ưu hóa mã nguồn bằng cách loại bỏ các phần không cần thiết, nén file, và gộp các tệp thành các định dạng tối ưu hóa để tăng tốc độ tải trang.
 • Automate Tasks (Tự động hóa công việc): Gulp và Grunt cho phép tự động hóa các công việc phức tạp như tối ưu hóa CSS, JavaScript, tự động nén hình ảnh, và các tác vụ khác.
 • Quản lý Dependencies: Webpack cũng giúp quản lý các dependencies và tạo ra các bundle tối ưu để giảm bớt số lượng request và tăng tốc độ tải trang.

Sử dụng công cụ Build và Optimization

 • Cấu hình và sử dụng các công cụ này trong quá trình phát triển.
 • Tích hợp các plugin và cấu hình tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất và tăng tốc độ tải trang.
 • Quản lý dependencies và các tác vụ tự động hóa để giảm bớt công việc lặp lại và tối ưu hóa quy trình phát triển.

Các công cụ này không chỉ giúp tối ưu hóa mã nguồn mà còn cung cấp quy trình phát triển tự động hóa, giúp cải thiện hiệu suất và tải trang nhanh hơn cho trải nghiệm người dùng tốt hơn.

6. Tương Tác với Back-end

6.1. APIs và AJAX

APIs (Application Programming Interfaces) và AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) đều chơi vai trò quan trọng trong việc tương tác với back-end thông qua các yêu cầu HTTP trong phát triển web hiện đại.

APIs: APIs định nghĩa các quy tắc, giao thức và công cụ cho phép các phần mềm khác tương tác với back-end của một ứng dụng hoặc dịch vụ. Cung cấp các điểm cuối (endpoints) để gửi và nhận dữ liệu, thực hiện các hoạt động và trả về kết quả thông qua giao thức HTTP.

AJAX: AJAX là một kỹ thuật trong JavaScript cho phép trang web gửi và nhận dữ liệu từ server mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. Thực hiện các yêu cầu HTTP bất đồng bộ, cho phép trang web tiếp tục hoạt động mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Sử dụng APIs và AJAX: Sử dụng APIs để xác định cách tương tác với back-end thông qua các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE. AJAX cho phép gửi các yêu cầu đến các API endpoints và xử lý dữ liệu trả về mà không cần tải lại trang.

Ví dụ, một trang web có thể sử dụng AJAX để gửi yêu cầu đăng nhập người dùng thông qua API endpoint. Khi người dùng nhập thông tin và gửi yêu cầu, AJAX sẽ gửi yêu cầu đến API để xác thực thông tin và nhận kết quả trả về mà không cần tải lại trang. Sử dụng APIs và AJAX giúp tạo ra trang web tương tác và động, cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà và linh hoạt hơn khi tương tác với back-end.

6.2. Session và Cookies

Session và Cookies đều là cách để lưu trữ thông tin trạng thái và xử lý dữ liệu người dùng trong ứng dụng web, nhưng chúng có cách thức và mục đích sử dụng khác nhau.

Session
Session là cách để lưu trữ thông tin trạng thái của người dùng trên server. Mỗi session được tạo ra khi người dùng truy cập vào trang web và được duy trì trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông tin trong session thường được lưu trữ dưới dạng biến hoặc đối tượng, cho phép truy cập và sử dụng trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trang web.

Cookies
Cookies là các đoạn mã được lưu trữ trên máy tính của người dùng thông qua trình duyệt web. Chúng được sử dụng để lưu trữ thông tin như thông tin đăng nhập, cài đặt cá nhân, hoặc dữ liệu theo dõi của người dùng trên trang web. Thông tin trong cookies có thể được sử dụng để xác định người dùng khi họ quay lại trang web sau này.

Sử dụng Session và Cookies
Session thường được sử dụng để lưu trữ thông tin nhạy cảm và quan trọng hơn, vì thông tin này được lưu trữ trên server và không thể thay đổi từ phía người dùng. Cookies thường được sử dụng để lưu trữ thông tin như tuỳ chọn cá nhân của người dùng, định dạng trang web hoặc thông tin quảng cáo để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa. 
Ví dụ, một trang web có thể sử dụng session để lưu trữ thông tin về giỏ hàng của người dùng trong khi sử dụng, trong khi sử dụng cookies để nhớ tuỳ chọn ngôn ngữ hoặc thiết lập cá nhân của người dùng.

Session và Cookies đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn trên các ứng dụng web.

7. Các xu hướng mới Front-end 

Các xu hướng mới trong lĩnh vực Front-end đang chứng kiến sự phát triển đáng kể, đặc biệt là với Progressive Web Apps (PWA), Web Components và sự tiến bộ của các công nghệ mới.

Progressive Web Apps (PWA)
PWA kết hợp tính năng của ứng dụng di động và trải nghiệm web, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn thông qua khả năng hoạt động offline, tải nhanh và khả năng truy cập từ màn hình chính. Chúng sử dụng các công nghệ như Service Workers để cải thiện hiệu suất và khả năng tương tác.

Web Components
Web Components là một tập hợp các công nghệ tiêu chuẩn cho phép tạo ra các thành phần web tái sử dụng và độc lập. Chúng cung cấp khả năng encapsulation, cho phép phát triển viên xây dựng các thành phần tùy chỉnh mà không bị ảnh hưởng bởi các phần khác của trang web.

Công nghệ mới trong Front-end
Sự tiến bộ của JavaScript Frameworks như React, Angular và VueJS đang liên tục cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phát triển front-end. Công nghệ như TypeScript, một siêu tập lệnh của JavaScript, đang ngày càng được sử dụng rộng rãi để tăng cường tính nhất quán và dễ bảo trì của mã nguồn.

 • Front-end sẽ tiếp tục là trọng tâm trong phát triển web, với sự tiến bộ liên tục trong khả năng tương tác, hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
 • Tích hợp trải nghiệm giữa các thiết bị và nền tảng sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn với sự phổ biến của các thiết bị di động và IoT (Internet of Things).
 • Sự hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho công nghệ PWA và Web Components sẽ giúp phát triển front-end trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn trong việc xây dựng các ứng dụng web.

Front-end đang trở thành một phần quan trọng và đóng vai trò chủ đạo trong phát triển web, và tiếp tục chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc với những xu hướng và công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và doanh nghiệp.

Bạn muốn được tư vấn miễn phí triển khai hệ thống tuyển dụng trực tuyến hiệu quả và chuyên nghiệp thì hãy liên hệ Wecan 098.44.66.909.

Thông tin liên hệ

Bạn muốn tư vấn chi tiết về dịch vụ SSL tại Wecan Group. Bạn muốn tìm hiểu thêm về các dự án website? Bạn muốn tham khảo thêm những kinh nghiệm đút kết qua các dự án website Wecan đã triển khai? Hãy liên hệ Wecan để được các chuyên gia thiết kế và phát triển web của Wecan chia sẻ chi tiết hơn về

Wecan Group rất tự hào là công ty thiết kế website chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực du lịch và vui chơi giải trí, tài chính chứng khoán, bệnh viên, thương mại điện tử,…

Liên lạc với Wecan qua các kênh:
Hotline098.44.66.909

Gmail: info@wecan-group.com
Facebook: Wecan.design

Wecan luôn sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, nhu cầu của bạn!

Wecan’s Research Team