Lí do website hoạt động không hiệu quả

Để có thể đứng vững và thành công trên "mảnh đất" Internet màu mỡ, các công ty mới thành lập cần tránh bắt chước ý tưởng một cách máy móc, thiếu sáng tạo. Ngại cạnh tranh hay cả tin… đều là những sai lầm trong kinh doanh trực tuyến…