Thiết kế website Cổng Thông Tin Điện Tử Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Sản phẩm: http://benhvienvietduc.org Wecan Group đã triển khai thành công Cổng Thông tin Điện Tử cho bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Đây…

Wecanadmin / 21.08.2018

Thiết kế website chỉ số PAPI dự án của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Sản phẩm: http://papi.org.vn Wecan Group tự hào là nhà thầu được lựa chọn để triển khai website cho dự án PAPI của Liên…

Wecanadmin / 21.08.2018