Thiết kế website Tổng công ty Cổ Phần Hợp Lực

Tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực được thành lập năm 1996. Hiện nay, Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực có gần 20 công ty thành viên trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước. Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực là một trong các doanh nghiệp hàng đầu tại Thanh Hóa và cũng là một doanh nghiệp của Bầu Đệ, một doanh nhân có nhiều đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam.

Wecan Group rất tự hào được là đối tác triển khai website giới thiệu Tổng Công ty Cổ Phần Hợp Lực. Không chỉ vậy, Wecan Group còn triển khai rất nhiều website cho các đơn vị thành viên trong tổng công ty như:

Giao diện website Tổng Công Ty Cổ Phần Hợp Lực