Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu diễn đàn Nhịp Đập Kinh Tế Việt Nam

Sau khi Wecan hoàn thành Logo và nhận diện thương hiệu I SEE COVID cho tổ chức UNDP Việt Nam. Logo I SEE COVID đã chinh phục hoàn toàn ban lãnh đạo của UNDP Việt Nam. UNDP Việt Nam đã tiếp tục tín nhiệm Wecan để tiếp tục giao nhiệm vụ thiết kế Logo cho diễn đàn Nhịp Đập Kinh Tế Việt Nam. Sau đây là một vài hình ảnh thực tế: