Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu của I SEE COVID

Tổ chức phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) thuộc Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UN Việt Nam) đã tín nhiệm Wecan và giao cho Wecan thiết kế Logo, nhận diện thương hiệu dự án I SEE COVID. Đây là dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid 19 vừa qua. Sau nhiều lần trao đổi ý tưởng với chuyên gia của UNDP Việt Nam, Wecan đã đưa ra ý tưởng và được thông qua. Logo là sự kết hợp của các màu sắc nằm trong 17 mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc Việt Nam kèm với sự cách điệu 2 bàn tay tượng trưng cho sự hỗ trợ với tạo hình cái cây và vòm lá. Sau đây là một số hình ảnh thực tế của Logo và nhận diện thương hiệu: