Phần mềm quản lý bán hàng Monpos: Quản lý kho hàng hiệu quả

1. Công việc quản lý kho hàng là gì?

Quản lý kho hàng là quy trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo hàng hóa được tổ chức, quản lý và vận hành hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Công việc quản lý kho bao gồm nhập hàng, lưu trữ, kiểm soát tồn kho, xuất hàng, quản lý chuỗi cung ứng và theo dõi hiệu suất. Quản lý kho đòi hỏi sự chính xác, tổ chức và tương tác chặt chẽ với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Việc quản lý kho hiệu quả giúp giảm thiểu tồn kho không cần thiết, tối ưu hóa quy trình và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

2. Các công việc khi quản lý kho hàng là gì?

Nhập kho

 •  Ghi nhận thông tin: Khi hàng hóa được nhập vào kho, quản lý kho phải ghi nhận chi tiết về hàng hóa. Thông tin này bao gồm nguồn gốc của hàng hóa, thông tin về nhà cung cấp, các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm và số lượng nhập kho. Thông tin này thường được nhập vào hệ thống quản lý kho để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.
 • Kiểm tra và kiểm kê: Hàng hóa được kiểm tra để đảm bảo chất lượng và đúng số lượng theo yêu cầu. Quản lý kho sẽ so sánh thông tin hàng hóa với các tài liệu như hóa đơn, đơn đặt hàng và kiểm tra chất lượng để xác nhận tính chính xác và đầy đủ của hàng hóa. Đồng thời, quá trình kiểm kê sẽ được thực hiện để so sánh số lượng hàng hóa với thông tin trên hóa đơn và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nhập kho.
 • Xác nhận thông tin hàng hóa: Khi hàng hóa mới được nhập vào kho, công việc quản lý kho bao gồm việc kiểm tra và xác nhận thông tin về sản phẩm như số lượng, chất lượng, thông tin nhà cung cấp, ngày nhận hàng và các tài liệu liên quan như hóa đơn và đơn đặt hàng. Điều này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin hàng hóa được nhập vào hệ thống quản lý kho.
 • Kiểm tra chất lượng: Quản lý kho có trách nhiệm kiểm tra chất lượng của hàng hóa khi nhập kho. Quá trình này bao gồm kiểm tra các thông số kỹ thuật, kiểm tra hạn sử dụng, kiểm tra vết hư hỏng và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào về chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm tra chất lượng đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra trước khi được lưu trữ trong kho.

Lưu trữ và sắp xếp hàng hóa

 • Xác định vị trí lưu trữ: Quản lý kho cần xác định vị trí lưu trữ cho từng loại hàng hóa. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa được đặt vào vị trí chính xác và có thể dễ dàng truy xuất và kiểm tra khi cần thiết. Có thể sử dụng hệ thống mã vạch hoặc mã số để ghi nhận vị trí lưu trữ của hàng hóa trong kho. Việc xác định vị trí lưu trữ hiệu quả giúp tối ưu hóa không gian kho và tăng tính hiệu quả trong việc quản lý hàng hóa.
 • Sắp xếp hàng hóa: Hàng hóa cần được sắp xếp và xếp dỡ một cách hợp lý trong kho để tối ưu hóa sự tiện lợi trong việc kiểm tra, tìm kiếm và quản lý. Quản lý kho cần xác định phương pháp sắp xếp hàng hóa phù hợp, tuỳ thuộc vào loại hàng hóa và yêu cầu của ngành nghề. Có thể áp dụng nguyên tắc FIFO (First In, First Out) để đảm bảo hàng hóa cũ được sử dụng trước, hoặc LIFO (Last In, First Out) nếu có yêu cầu đặc biệt. Sắp xếp hàng hóa đúng cách giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm và tiết kiệm công sức trong việc quản lý kho.
 • Gắn nhãn và định danh: Mỗi mục hàng cần được gắn nhãn và định danh rõ ràng để dễ dàng nhận biết và xác định trong quá trình quản lý. Nhãn hàng hóa có thể bao gồm mã vạch, mã số, tên sản phẩm, thông tin liên quan và các chi tiết khác để nhận dạng chính xác và nhanh chóng. Việc gắn nhãn và định danh đúng cách giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính chính xác trong quá trình xử lý hàng hóa.
 • Tổ chức lưu trữ: Quản lý kho cần xây dựng một hệ thống lưu trữ có tổ chức để dễ dàng tìm kiếm và quản lý hàng hóa. Điều này bao gồm phân loại hàng hóa theo nhóm, loại hoặc mã vạch để tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và kiểm tra hàng hóa. Việc tổ chức lưu trữ khoa học giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong việc tìm kiếm hàng hóa, đồng thời tăng tính hiệu quả của quá trình quản lý kho.

Kiểm kê kho

 • Kiểm kê định kỳ: Quản lý kho thường thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo tính chính xác của thông tin tồn kho và phát hiện sự khác biệt giữa số lượng hàng hóa thực tế trong kho và số lượng được ghi nhận trong hệ thống quản lý kho. Thông qua việc so sánh số lượng hàng hóa kiểm kê với dữ liệu trong hệ thống, quản lý kho có thể xác định sự khác biệt và điều chỉnh thông tin tồn kho để phù hợp với tình trạng thực tế.
 • Cập nhật thông tin kho: Sau khi kiểm kê, quản lý kho cần cập nhật thông tin về số lượng hàng hóa, tình trạng, ngày nhập, ngày xuất và các thông tin khác trong hệ thống quản lý kho. Việc này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tồn kho và giúp quản lý theo dõi hiệu quả quá trình quản lý kho. Nếu phát hiện sai sót hoặc mất mát hàng hóa trong quá trình kiểm kê, cần xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kho.
 • Kiểm tra số lượng: Một phần quan trọng của kiểm kê là kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho. Quản lý kho thực hiện việc đếm số lượng hàng hóa thực tế có mặt trong kho và so sánh với số lượng ghi nhận trong hệ thống quản lý kho. Mục tiêu là đảm bảo tính chính xác của thông tin tồn kho và phát hiện các sai sót, thiếu sót hoặc mất mát hàng hóa. Nếu có sai sót, cần tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp khắc phục để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tồn kho.
 • Kiểm tra chất lượng: Ngoài việc kiểm tra số lượng, kiểm kê cũng bao gồm việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra trước khi lưu trữ trong kho. Quản lý kho có trách nhiệm kiểm tra các thông số kỹ thuật, hạn sử dụng, vết hư hỏng và các yêu cầu đặc biệt khác về chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm tra chất lượng đảm bảo rằng hàng hóa trong kho đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng. Nếu phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng, quản lý kho cần xử lý theo quy trình và thông báo cho các bên liên quan để áp dụng các biện pháp khắc phục.

Xuất kho

 • Xác nhận đơn hàng: Khi nhận được yêu cầu xuất hàng từ khách hàng hoặc các bộ phận nội bộ, quản lý kho cần xác nhận thông tin đơn hàng như số lượng, sản phẩm và địa chỉ giao hàng. Quá trình xác nhận này đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được xuất kho đúng theo yêu cầu và đơn hàng của khách hàng.
 • Ghi nhận thông tin xuất kho: Ngay sau khi hàng hóa được xuất khỏi kho, quản lý kho cần ghi nhận thông tin về việc xuất kho đó, bao gồm ngày xuất kho, số lượng hàng hóa, thông tin về sản phẩm, đơn hàng và thông tin vận chuyển. Việc ghi nhận này giúp theo dõi lịch sử xuất kho và đảm bảo tính chính xác của thông tin về kho hàng.
 • Xác nhận và ghi nhận thông tin: Khi có yêu cầu xuất hàng từ khách hàng hoặc các bộ phận nội bộ, quản lý kho tiến hành xác nhận và ghi nhận thông tin về hàng hóa được xuất khỏi kho. Quá trình này bao gồm xác nhận các thông tin như thông tin khách hàng, số lượng hàng hóa, thông tin về sản phẩm và đơn hàng tương ứng. Quản lý kho cần đảm bảo rằng thông tin được ghi nhận chính xác và đầy đủ để đảm bảo việc xuất hàng đúng hàng, đúng số lượng và đúng địa chỉ.

Quản lý hệ thống kho

 • Cập nhật hệ thống: Quản lý kho phải thường xuyên cập nhật và duy trì hệ thống quản lý kho. Điều này bao gồm việc nhập liệu mới, xử lý các giao dịch hàng hóa, tạo báo cáo và theo dõi các chỉ số hiệu suất kho. Việc cập nhật hệ thống đảm bảo rằng thông tin về kho hàng luôn được cập nhật và chính xác.
 • Theo dõi hiệu suất kho: Quản lý kho thường xuyên theo dõi các chỉ số hiệu suất kho như tỷ lệ tồn kho, số lượng hàng tồn kho, thời gian lưu trữ hàng hóa và tỷ lệ lỗi. Thông qua báo cáo và các chỉ số này, quản lý kho có thể đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý, tìm kiếm cải tiến và tối ưu hóa quy trình làm việc.
 • Cập nhật và duy trì hệ thống: Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trong quá trình quản lý kho, quản lý kho cần thường xuyên cập nhật và duy trì hệ thống quản lý kho. Điều này bao gồm nhập liệu mới từ các giao dịch hàng hóa, xử lý các giao dịch, tạo báo cáo và theo dõi các chỉ số hiệu suất kho. Việc cập nhật và duy trì hệ thống giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trong quá trình quản lý kho.

3. Nhân sự quản lý kho hàng đòi hỏi những yêu cầu nghiệp vụ như thế nào?

Nhân sự quản lý kho hàng đòi hỏi những yêu cầu nghiệp vụ quan trọng để đảm bảo quá trình quản lý kho diễn ra hiệu quả và chuyên nghiệp. Dưới đây là một số yêu cầu nghiệp vụ quan trọng trong việc quản lý kho hàng:

 • Kiến thức về quy trình quản lý kho hàng: Để quản lý kho hàng một cách chuyên nghiệp, người quản lý kho cần hiểu và áp dụng các quy trình và phương pháp quản lý kho hàng. Điều này bao gồm hiểu rõ về quy trình nhập kho, xuất kho, lưu trữ hàng hóa, kiểm kê kho và xử lý đơn hàng. Hiểu rõ các quy trình này sẽ giúp đảm bảo sự trật tự và hiệu quả trong việc quản lý hàng hóa trong kho.
 • Hiểu về hệ thống quản lý kho: Đối với một quá trình quản lý kho chuyên nghiệp, người quản lý kho cần làm quen với phần mềm hoặc hệ thống quản lý kho được sử dụng trong doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc hiểu cách nhập liệu, xử lý giao dịch hàng hóa và tạo báo cáo trong hệ thống. Kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý kho sẽ giúp nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý kho hàng.
 • Kiến thức về hàng hóa và lưu trữ: Để quản lý kho hàng một cách chuyên nghiệp, người quản lý kho cần hiểu về các loại hàng hóa, yêu cầu lưu trữ và quy trình bảo quản. Điều này bao gồm kiến thức về cách xử lý và bảo quản từng loại hàng hóa đặc thù như hàng thực phẩm, hàng dễ vỡ, hàng hóa nhạy cảm với môi trường, vv. Hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và cách lưu trữ chúng một cách an toàn sẽ đảm bảo tính bền vững và chất lượng của hàng hóa trong kho.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý: Quản lý kho chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ năng tổ chức và quản lý hiệu quả tài nguyên trong kho. Người quản lý kho cần có khả năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực để đảm bảo hoạt động kho diễn ra một cách hiệu quả. Kỹ năng này bao gồm việc xác định ưu tiên, phân công nhiệm vụ, giám sát quá trình làm việc và tối ưu hóa sử dụng không gian và tài nguyên trong kho.
 • Kỹ năng ghi chép và xử lý số liệu: Trong quá trình quản lý kho, việc ghi chép chính xác thông tin hàng hóa, số lượng và các giao dịch trong kho là vô cùng quan trọng. Người quản lý kho cần có kỹ năng ghi chép đầy đủ và chính xác để đảm bảo thông tin kho hàng được cập nhật đúng và tránh nhầm lẫn. Họ cũng cần có khả năng xử lý số liệu và tạo báo cáo theo yêu cầu của công việc quản lý kho.

Nhân sự quản lý kho hàng không chỉ nắm vững kiến thức và nghiệp vụ mà còn phải cập nhật thông tin về công nghệ mới liên quan đến quản lý kho hàng. Các hệ thống quản lý kho tự động giúp tự động hóa quá trình nhập xuất và theo dõi hàng hóa, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả làm việc. Phần mềm quản lý hàng tồn kho giúp theo dõi và kiểm soát tình trạng tồn kho một cách chính xác và dễ dàng. Sử dụng mã vạch giúp nhận diện và kiểm tra hàng hóa một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ mới như IoT và trí tuệ nhân tạo giúp dự đoán nhu cầu và tối ưu hóa quy trình quản lý kho hàng.

4. Sự phát triển công nghệ đã đem đến nhiều lợi ích và cải tiến trong quản lý kho hàng

Công nghệ đã mang đến những cải tiến đáng kể trong quản lý kho hàng, tạo nên sự hiệu quả và tiện ích vượt bậc. Tự động hóa quy trình, hệ thống quản lý kho hàng thời gian thực, mã vạch và mã QR, kỹ thuật RFID, đám mây, ứng dụng di động và kết nối IoT – tất cả đã tạo nên môi trường quản lý kho hiện đại và linh hoạt. Thêm vào đó, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu giúp dự đoán nhu cầu hàng hóa một cách chính xác hơn, giảm tồn kho không cần thiết và đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách chính xác.

Công nghệ cũng đem đến tính minh bạch và đáng tin cậy, nhờ vào sử dụng chuỗi khối và giám sát trực tuyến, giúp quản lý theo dõi tình trạng kho hàng và giải quyết vấn đề kịp thời. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo và robot tự động hóa giúp tối ưu hóa công việc và giảm thiểu sự can thiệp của con người. Từ các cải tiến này, quản lý kho hàng đã tiến xa hơn, đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu của chuỗi cung ứng và giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trong thị trường ngày càng cạnh tranh. Công nghệ đã chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong việc tạo nên quy trình quản lý kho hàng hiện đại và tiên tiến.

5. Vai trò phần mềm quản lý bán hàng trong quản lý kho hàng hiệu quả và chuyên nghiệp

Thách thức thường gặp khi kinh doanh cửa hàng truyền thống là không đủ hàng hoá để đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời. Một tình huống bạn có thể thường gặp tại Việt Nam như do tác động thời tiết El Nino làm thời tiết muà hè năm nay nóng hơn, nhu cầu tiết thụ kem tăng đột biến và do chưa có áp dụng công nghệ quản lý hàng tồn kho nên nhiều chuỗi cửa hàng đã hết kem và phải báo cáo và cập nhật thường xuyên với cấp quản lý trên. Một trường hợp khác khi cửa hàng có quá nhiều hàng hoá và do quản lý thủ công không thể cập nhật liên tục nên có thể bạn sẽ quên đi một số hàng hoá vẫn đang còn tồn kho lại quá nhiều hoặc một số hàng đã hết hạn sử dụng, chuẩn bị hết hạng sử dụng. Các cửa hàng thời trang thường dễ bị lỗi thời về thiết kế, cửa hàng mỹ phẩm giữ tồn kho hàng hoá quá lâu dẫn sản phẩm hết hạn và hỏng.

Để giải quyết được khó khăn trong quản lý hàng hoá hàng khi kinh doanh truyền thống, phần mềm quản lý bán hàng được phát triển và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý kho hàng. Nhờ tích hợp dữ liệu và sử dụng mã vạch hoặc mã QR, quy trình kiểm kê trở nên chính xác hơn bao giờ hết, giảm thiểu sai sót mà thường xảy ra khi thực hiện thủ công. Thời gian kiểm kê cũng được rút ngắn đáng kể nhờ vào sự hỗ trợ của phần mềm, giúp nhân viên kiểm kê hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Không chỉ đơn giản là kiểm kê, phần mềm quản lý bán hàng còn giúp quản lý có cái nhìn tổng quan về:

 • Tình trạng kho hàng qua các báo cáo phân tích
 • Thông tin về số lượng tồn kho
 • Tình trạng hàng tồn kho không hợp lệ
 • Báo cáo xuất, nhập kho rõ ràng và chi tiết

Từ đó giúp quản lý có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác. Thêm vào đó, tính linh hoạt của phần mềm cho phép quản lý kiểm kê và cập nhật thông tin hàng tồn kho một cách liên tục. Các thay đổi như nhập hàng mới, xuất hàng hay chuyển kho có thể được ghi nhận một cách nhanh chóng từ phần mềm, giúp duy trì sự cân đối và chính xác trong lưu lượng tồn kho.

Phần mềm quản lý bán hàng Monpos của Wecan Group đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể trong việc kiểm kê kho hàng. Nhờ vào tính chính xác, tiết kiệm thời gian, và khả năng phân tích dữ liệu, việc quản lý hàng tồn kho trở nên hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình quản lý kho hàng.

Liên hệ Wecan 098.44.66.909 sử dụng miễn phí phần mềm Monpos

6. Các lưu ý khi quản lý kho hàng phòng tránh cháy nổ

Khi quản lý kho hàng để phòng tránh cháy nổ, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc và áp dụng. Dưới đây là một số chi tiết hơn về các lưu ý này:

Bảo quản hàng hóa an toàn

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về lưu trữ hàng hóa và bảo quản. Hàng hóa dễ cháy nên được lưu trữ xa các nguồn lửa hoặc các vật liệu dễ cháy khác như xăng, dầu, hoá chất.
 • Phân loại hàng hóa theo tính chất và đặc điểm cháy nổ để lưu trữ phù hợp. Các loại hàng hóa nguy hiểm nên được lưu trữ trong các khu vực an toàn riêng biệt và được bảo quản đúng cách.

Sử dụng thiết bị an toàn

 • Đảm bảo có đủ và hoạt động tốt các thiết bị an toàn như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, hệ thống thoát hiểm. Kiểm tra định kỳ các thiết bị này để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả khi cần thiết.
 • Đào tạo nhân viên về cách sử dụng đúng các thiết bị an toàn và biện pháp ứng phó với cháy nổ. Đảm bảo nhân viên hiểu và thực hiện các quy trình an toàn khi cần thiết.

Đào tạo nhân viên

 • Cung cấp đào tạo đầy đủ cho nhân viên về an toàn làm việc, bao gồm quy trình phòng cháy, quy định về vật liệu dễ cháy, cách sử dụng các thiết bị an toàn, và kỹ năng ứng phó với cháy nổ.
 • Xây dựng và duy trì một chương trình đào tạo định kỳ để nâng cao nhận thức về an toàn và giúp nhân viên cập nhật thông tin mới nhất về phòng cháy nổ.

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ:

 • Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị an toàn như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, hệ thống thoát hiểm. Điều này đảm bảo rằng các thiết bị này sẽ hoạt động hiệu quả khi cần thiết và giảm thiểu rủi ro cháy nổ.
 • Kiểm tra định kỳ các hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, và các thiết bị khác để đảm bảo không có nguy cơ gây cháy nổ do hỏng hóc hoặc lỗi kỹ thuật.

Đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

 • Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy nổ do chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền đặt ra. Hãy đảm bảo rằng kho hàng của bạn tuân thủ các quy định về phòng cháy, sử dụng vật liệu chống cháy phù hợp và có hệ thống phòng cháy nổ đáp ứng tiêu chuẩn.

Định kỳ kiểm tra và xây dựng kế hoạch phòng cháy

 • Thực hiện kiểm tra định kỳ để xác định rủi ro cháy nổ và triển khai các biện pháp phòng cháy phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch phòng cháy, bao gồm các biện pháp ngăn chặn cháy, kế hoạch ứng phó với cháy nổ, và lịch trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.

Nhớ rằng việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy nổ không chỉ giúp bảo vệ nhân viên và tài sản của doanh nghiệp, mà còn giảm thiểu rủi ro cháy nổ và có tác động tích cực đến hiệu suất và vận hành của kho hàng.

Bạn muốn được sử dụng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Monpos để hỗ trợ quản lý kho hàng hiệu quả và chuyên nghiệp. Liên hệ Wecan 098.44.66.909 để được sử dụng miễn phí phần mềm Monpos.

7. Thông tin liên hệ

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các dự án website? Bạn muốn tham khảo thêm những kinh nghiệm đút kết qua các dự án website Wecan đã triển khai? Hãy liên hệ Wecan để được các chuyên gia thiết kế và phát triển web của Wecan chia sẻ chi tiết hơn về lợi ích thiết kế website du lịch chuyên nghiệp!

Wecan Group rất tự hào là công ty thiết kế website chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực du lịch và vui chơi giải trí, tài chính chứng khoán, bệnh viên, thương mại điện tử,…

Liên lạc với Wecan qua các kênh:
Hotline098.44.66.909

Gmail: info@wecan-group.com
Facebook: Wecan.design

Địa chỉ:
Hà Nội: Phòng 12A14, Sảnh B, Tòa HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Wecan luôn sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, nhu cầu của bạn!

Wecan’s Research Team