Wecan Group hoàn tất phiên bản mới website Viện Huyết Học TW

Tháng 01 năm 2020 vừa qua, Đội ngũ thiết kế website Wecan Group cùng với phòng Truyền Thông thuộc VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG đã hoàn thành và đưa vào chạy chính thức phiên bản website mới của bệnh viện.

Đây là một trong những cổng thông tin điện tử dành cho bệnh viện được Wecan Group triển khai giao diện dành cho máy tính, giao diện dành cho điện thoại di động hoàn toàn độc lập. Khác với các website sử dụng công nghệ Responsive, triển khai giao diện máy tính và giao diện di động hoàn toàn độc lập sẽ giúp tối ưu trải nghiệm người dùng trên các thiết bị di động cao nhất. Giao diện dành cho thiết bị di động được thiết kế riêng và không bị dàng buộc với giao diện dành cho máy tính như khi sử dụng công nghệ Responsive. Tốc độ tải trang cũng được cải thiện hơn rất nhiều so với respsonsive.

Wecan Group rất tự hào với phiên bản website Viện Huyết Học – Truyền Máu Trung Ương mới này vì đã có thể tích hợp đăng ký hiến máu, đăng ký khám bệnh trực tuyến. Hệ thống website mới giúp người hiến máu thuận lợi hơn trong việc sắp xếp thời gian tới địa điểm hiến máu, đặc biệt là trong thời điểm nước ta đang rất thiếu lượng máu dự trữ trong các ngân hàng máu.

Website phiên bản mới của Viện Huyết Học – Truyền Máu Trung Ương tại địa chỉ: http://vienhuyethoc.vn/

 

Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương

Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương Wecan Group thiết kế giao diện website phiên bản mới của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương