Thiết kế website thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa

Với tốc độ như hiện nay đến năm 2050 đại dương của chúng ta sẽ nhiều rác thải nhựa hơn cả cá. Các bạn sẽ chọn cá hay nhựa? Nếu chọn cá hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc thi sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam và Thái Lan.
Wecan Group tự hào là đối tác triển khai website chính thức của chương trình, nếu có sáng kiến mới, mọi người có thể truy cập website plasticchallenge.undp.org.vn để nộp hồ sơ tham gia với cơ hội được huấn luyện từ UNDP AIM và nhận 18.000$ để phát triển sáng kiến.

Đây là một trong nhiều dự án rất ý nghĩa mà Wecan Group đang là đối tác thiết kế website của Tổ chức phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam).

 

Giao diện website thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa