Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Doshini

Sau khi thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Jancargo đã chinh phục hoàn toàn ban lãnh đạo của Công ty. Công ty đã tiếp tục tin tưởng để giao nhiệm vụ thiết kế thương hiệu Doshini cho Wecan. Sau đây là một vài hình ảnh thực tế: