Chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos

Chức năng phần mềm quản lý bán hàng là tổ hợp các chức năng giúp việc vận hành kinh doanh một cách hiệu quả, tự động hoá quy trình kinh doanh từ ghi nhận và xử lý thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng mua và thông tin thanh toán đến tạo ra các giao dịch bán hàng. Sử dụng các chức năng phần mềm quản lý bán hàng đem lại nhiều lợi ích cho người dùng, tăng tính chuyên nghiệp và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đầu tiên là tăng tính chính xác và độ tin cậy trong quản lý đơn hàng, giảm thiểu lỗi và sai sót thông tin, đảm bảo xử lý đơn hàng chính xác và kịp thời. Thứ hai là phần mềm giúp tăng tốc độ xử lý đơn hàng bằng cách tự động hóa quy trình, giảm thời gian và công sức của nhân viên, tăng năng suất làm việc. Thứ ba là phần mềm cung cấp báo cáo và phân tích đơn hàng, giúp theo dõi hiệu suất bán hàng, nhận biết xu hướng tiêu dùng và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh. Cuối cùng, phần mềm quản lý bán hàng tích hợp các chức năng quản lý khách hàng, giá cả và chiến lược giá, tạo trải nghiệm khách hàng tốt hơn và xây dựng quan hệ lâu dài.

1. Chức năng báo cáo mỗi ngày

Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh trong một ngày cụ thể như thông tin về doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, lợi nhuận, khách hàng. Các bước thực hiện chức năng báo cáo mỗi ngày trong quy trình bao gồm:

 • B1: Lựa chọn thời gian: Người dùng chọn ngày mà báo cáo sẽ được tạo ra, thường là ngày hiện tại hoặc ngày trước đó.
 • B2: Xác định thông tin cần báo cáo: Người dùng xác định loại thông tin mà báo cáo sẽ hiển thị, ví dụ: doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, lợi nhuận, khách hàng, v.v. và bấm nút tạo báo cáo.
 • B3: Xem báo cáo: Người dùng có thể xem báo cáo trực tiếp trên phần mềm hoặc xuất ra dạng tệp tin để lưu trữ hoặc chia sẻ với những người liên quan.

2. Chức năng tạo và quản lý thông tin nhà cung ứng

Chức năng tạo và quản lý thông tin nhà cung ứng trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos giúp người dùng lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin về các nhà cung ứng, như tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, sản phẩm cung cấp, v.v. Chức năng này hỗ trợ quá trình mua hàng và quản lý quan hệ với nhà cung ứng. Các bước thực hiện chức năng tạo và quản lý thông tin nhà cung ứng trong quy trình bao gồm:

 • B1: Tạo mới thông tin nhà cung ứng: Người dùng nhập thông tin cần thiết về nhà cung ứng như tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • B2: Ghi lại danh sách sản phẩm cung cấp: Người dùng liệt kê các sản phẩm mà nhà cung ứng cung cấp, bao gồm tên sản phẩm, mô tả, giá, số lượng.
 • B3: Cập nhật thông tin nhà cung ứng: Người dùng có thể cập nhật thông tin liên lạc, địa chỉ, hoặc thông tin khác về nhà cung ứng khi có sự thay đổi.

Liên hệ Wecan 098.44.66.909 sử dụng miễn phí phần mềm Monpos

3. Chức năng nhập kho

Chức năng nhập kho trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos giúp theo dõi số lượng hàng hóa được nhập, cập nhật tồn kho và lưu trữ thông tin về nguồn gốc hàng hóa. Các bước thực hiện chức năng nhập kho trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng tạo phiếu nhập kho để ghi nhận quá trình nhập hàng.
 • B2: Người dùng cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa nhập kho như mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, giá, ngày nhập, nguồn cung cấp,…
 • B3: Hệ thống tự động cập nhật số lượng hàng hóa trong kho sau khi nhập hàng và lưu trữ thông tin về phiếu nhập kho, ngày nhập,… để thuận tiện cho việc lưu trữ và tra cứu.

4. Chức năng quản lý tồn kho

Chức năng quản lý tồn kho trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng cho phép theo dõi nhập xuất hàng hóa, cập nhật số lượng tồn kho, tạo báo cáo tồn kho để đảm bảo sự cân đối và tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho. Các bước thực hiện chức năng quản lý tồn kho trong phần mềm quản lý bán hàng:

 • B1: Nhập thông tin hàng hóa như mã hàng, tên hàng, giá, đơn vị tính, và số lượng ban đầu.
 • B2: Cập nhật số lượng hàng hóa trong tồn kho và gán thông tin về nguồn cung cấp, số lô hàng, ngày nhập,… khi nhập hàng.
 • B3: Ghi nhận việc xuất hàng cho khách hàng bằng cách trừ số lượng hàng hóa từ tồn kho và ghi lại thông tin về đơn hàng, khách hàng, ngày xuất.
 • B4: Thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ để so sánh số lượng thực tế với số lượng ghi nhận trong hệ thống.
 • B5: Tạo báo cáo tồn kho để hiển thị thông tin chi tiết về số lượng hàng tồn kho, giá trị tồn kho, các mặt hàng sắp hết.

5. Chức năng tạo và quản lý thông tin khách hàng

Chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos tạo và quản lý thông tin khách hàng cho phép ghi lại thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, lịch sử mua hàng và tạo chương trình khách hàng thân thiết. Các bước thực hiện chức năng tạo và quản lý thông tin khách hàng trong quy trình bao gồm:

 • B1: Tạo mới thông tin khách hàng bằng cách nhập thông tin cần thiết về khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • B2: Ghi lại lịch sử mua hàng của khách hàng bao gồm sản phẩm/dịch vụ, số lượng, giá trị, ngày thực hiện,…
 • B3: Cập nhật thông tin khách hàng khi có sự thay đổi như đổi địa chỉ, số điện thoại.

Liên hệ Wecan 098.44.66.909 sử dụng miễn phí phần mềm Monpos

6. Chức năng tạo và quản lý thông tin sản phẩm

Chức năng tạo và quản lý thông tin sản phẩm trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos cho phép người dùng lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin chi tiết về các sản phẩm mà doanh nghiệp bán. Các bước thực hiện chức năng tạo và quản lý thông tin sản phẩm trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng nhập các thông tin cần thiết về sản phẩm như tên, mã sản phẩm, mô tả, giá bán, số lượng, đơn vị tính,… vào hệ thống.
 • B2: Cập nhật thông tin sản phẩm khi có sự thay đổi thông tin sản phẩm về giá cả, số lượng, mô tả,…
 • B3: Người dùng có thể xóa thông tin sản phẩm khỏi hệ thống nếu sản phẩm không còn được bán hoặc không còn sử dụng.

7. Chức năng tạo đơn hàng

Chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos tạo đơn hàng cho phép người dùng tạo và ghi nhận các đơn hàng từ khách hàng. Các bước thực hiện chức năng tạo đơn hàng trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng chọn khách hàng từ danh sách khách hàng đã có hoặc tạo mới thông tin khách hàng.
 • B2: Người dùng chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng muốn mua từ danh sách sản phẩm có sẵn.
 • B3: Người dùng xem lại thông tin đơn hàng bao gồm sản phẩm, số lượng, giá, tổng cộng,… và xác nhận tạo đơn hàng.
 • B4: Hệ thống lưu trữ thông tin chi tiết của đơn hàng bao gồm thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá, ngày đặt hàng.

8. Chức năng báo cáo doanh thu, lợi nhuận

Chức năng cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh, giúp người dùng theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu doanh thu, lợi nhuận đã thu được. Các bước thực hiện chức năng báo cáo doanh thu trong quy trình bao gồm: 

 • B1: Người dùng chọn khoảng thời gian mà báo cáo doanh thu, lợi nhuận sẽ áp dụng, ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. 
 • B2:Người dùng xác định các tiêu chí báo cáo như doanh thu, lợi nhuận tổng cộng, doanh thu theo sản phẩm, doanh thu theo nhân viên. Hệ thống sẽ tự động xử lý dữ liệu và tạo báo cáo dựa trên các thông tin đã được cung cấp. 
 • B3: Xem và phân tích báo cáo: Người dùng có thể xem báo cáo trên giao diện và phân tích các con số, biểu đồ, v.v. để hiểu rõ hơn về hiệu suất kinh doanh.

9. Chức năng tạo phiếu chi

Chức năng tạo phiếu chi trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng cho phép người dùng tạo và ghi nhận các chi phí và khoản chi của doanh nghiệp giúp theo dõi, quản lý và lưu trữ thông tin về các khoản chi tiêu, cung cấp sự minh bạch và kiểm soát tài chính hiệu quả. Các bước thực hiện chức năng tạo phiếu chi trong quy trình bao gồm: 

 • B1: Người dùng nhập thông tin cần thiết như số phiếu chi, ngày chi, người nhận, nội dung chi tiêu, số tiền chi.
 • B2: Người dùng xác định nguồn tài chính cho khoản chi, ví dụ: tiền mặt, ngân hàng, thẻ tín dụng. Hệ thống ghi nhận thông tin chi tiêu và cập nhật số dư tài khoản hoặc nguồn tài chính liên quan. 
 • B3: Lưu trữ và xuất báo cáo: Phiếu chi được lưu trữ trong hệ thống và có thể xuất ra dưới dạng báo cáo, cho phép người dùng xem và kiểm tra lại thông tin chi tiêu. 

Liên hệ Wecan 098.44.66.909 sử dụng miễn phí phần mềm Monpos

10. Chức năng tạo phiếu thu

Chức năng tạo phiếu thu trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng cho phép người dùng tạo và ghi nhận các khoản thu và thu tiền của doanh nghiệp giúp quản lý và lưu trữ thông tin về các khoản thu, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình ghi nhận thu chi. Các bước thực hiện chức năng tạo phiếu thu trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng nhập thông tin cần thiết như số phiếu thu, ngày thu, người nộp, nội dung thu, số tiền thu.
 • B2: Người dùng xác định phương thức thu tiền như tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng. Hệ thống ghi nhận thông tin về khoản thu và cập nhật số dư tài khoản hoặc phương thức thanh toán liên quan.
 • B4: Lưu trữ và xuất báo cáo: Phiếu thu được lưu trữ trong hệ thống và có thể xuất ra dưới dạng báo cáo, cho phép người dùng xem và kiểm tra lại thông tin thu chi. 

11. Chức năng Thiết lập Thông tin cửa hàng

Chức năngtThiết lập Thông tin cửa hàng cho phép người dùng cấu hình và quản lý các thông tin liên quan đến cửa hàng, bao gồm thông tin cơ bản, địa chỉ, số điện thoại, logo, giờ làm việc, v.v. Các bước thực hiện chức năng thiết lập Thông tin cửa hàng trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng truy cập vào phần mềm quản lý bán hàng và tìm đến chức năng thiết lập Thông tin cửa hàng.
 • B2: Người dùng nhập thông tin cơ bản về cửa hàng như tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại.
 • B3: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện hiển thị thông tin cửa hàng bằng cách thêm logo, chọn màu sắc, cấu hình vị trí và kích thước của các phần tử trên giao diện. Hệ thống lưu trữ thông tin cửa hàng và hiển thị các thay đổi khi được áp dụng.

12. Chức năng thiết lập phân quyền tài khoản nhân viên

Chức năng thiết lập phân quyền tài khoản nhân viên trong chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos cho phép người dùng quản lý và điều chỉnh quyền hạn của từng tài khoản nhân viên trong hệ thống. Đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập vào các tính năng và dữ liệu quan trọng của phần mềm. Các bước thực hiện chức năng thiết lập phân quyền tài khoản nhân viên trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng truy cập vào phần mềm quản lý bán hàng và tìm đến chức năng Thiết lập phân quyền tài khoản nhân viên.
 • B2: Người dùng xác định các quyền hạn mà mỗi tài khoản nhân viên có thể sử dụng. Các quyền hạn có thể bao gồm quyền xem, tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu, quyền truy cập vào các chức năng cụ thể.
 • B3: Người dùng gán các quyền hạn đã xác định cho từng tài khoản nhân viên trong hệ thống.
 • B4: Lưu trữ và áp dụng: Hệ thống lưu trữ thông tin phân quyền tài khoản nhân viên và áp dụng các quyền hạn khi người dùng đăng nhập vào phần mềm.

13. Chức năng tạo lập mẫu hoá đơn tuỳ

Chức năng phần mềm quản lý bán hàng Monpos tạo lập mẫu hoá đơn tuỳ chỉnh trong phần mềm quản lý bán hàng cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh giao diện và nội dung của hoá đơn theo nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp tạo ra các hoá đơn đẹp mắt, chuyên nghiệp và phù hợp với hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Các bước thực hiện chức năng tạo lập mẫu hoá đơn tuỳ chỉnh trong quy trình bao gồm:

 • B1: Người dùng truy cập vào phần mềm quản lý bán hàng và tìm đến chức năng tạo lập mẫu hoá đơn tùy chỉnh.
 • B2: Người dùng chọn một mẫu giao diện hoá đơn sẵn có hoặc tạo một mẫu giao diện mới.
 • B3: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện hoá đơn bằng cách thay đổi màu sắc, font chữ, kích thước, thêm logo.
 • B4: Người dùng thêm các thông tin cần hiển thị trên hoá đơn như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.
 • B5: Người dùng xem trước hóa đơn tùy chỉnh để đảm bảo nó đáp ứng yêu cầu. Sau đó, lưu lại mẫu hoá đơn tùy chỉnh.

Bạn muốn được sử dụng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Monpos. Liên hệ Wecan 098.44.66.909 để được sử dụng miễn phí phần mềm Monpos.

14. Thông tin liên hệ

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các dự án website? Bạn muốn tham khảo thêm những kinh nghiệm đút kết qua các dự án website Wecan đã triển khai? Hãy liên hệ Wecan để được các chuyên gia thiết kế và phát triển web của Wecan chia sẻ chi tiết hơn về lợi ích thiết kế website du lịch chuyên nghiệp!

Wecan Group rất tự hào là công ty thiết kế website chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực du lịch và vui chơi giải trí, tài chính chứng khoán, bệnh viên, thương mại điện tử,…

Liên lạc với Wecan qua các kênh:
Hotline098.44.66.909

Gmail: info@wecan-group.com
Facebook: Wecan.design

Địa chỉ:
Hà Nội: Phòng 12A14, Sảnh B, Tòa HH2 Bắc Hà, Số 15 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Wecan luôn sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, nhu cầu của bạn!

Wecan’s Research Team