Hệ thống xuất bản chỉ số rủi ro biến đổi khí hậu Việt Nam

Đây là dự án Webgis do UNDP tại Việt Nam triển khai với yêu cầu xuất bản các chỉ số dạng bản đồ Arcgis lên website giúp người dùng tra cứu các chỉ số chuyên môn một cách dễ dàng. Dự án được triển khai trên nền: openlayer, geoserver và postgis.

View project +

Website giới thiệu VinEco

Website giới thiệu hệ thống nông sản sạch VinEco

View project +

Đây là dự án Webgis do UNDP tại Việt Nam triển khai với yêu cầu xuất bản các chỉ số dạng bản đồ Arcgis lên website giúp người dùng tra cứu các chỉ số chuyên môn một cách dễ dàng. Dự án được triển khai trên nền: openlayer, geoserver và postgis. Wecan Group đã đưa ra phương án công nghệ đáp ứng hoàn toàn chuyên môn và thể hiện được đồ họa đẹp mắt, sinh động. So với phiên bản cũ của nhà thầu trước thì phần đồ họa đã được cải thiện hoàn toàn mới đầy bất ngờ với chủ đầu tư.

VinEco là một thương hiệu hàng đầu và có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực nông sản sạch