Wecan Group triển khai hệ thống mở tài khoản trực tuyến (Open Account Page) cho Công ty chứng khoán May Bank Kim Eng

Trong tháng vừa rồi, Wecan Group đã rất tự hào triển khai thành công hệ thống mở tài khoản chứng khoán trực tuyến (Open Account Page) cho Công ty chứng khoán May Bank Kim Eng. Chúng tôi đã cùng với đội ngũ phát triển thương mại điện tử của May Bank Kim Eng Việt Nam phân tích nghiệp vụ, lên luồng nghiệp vụ và thiết kê hệ thống. Wecan Group cũng đã phân tích người dùng, những khó khăn mà người dùng gặp phải trong quá trình mở tài khoản. Từ đó, Wecan Group và đội ngũ phát triển thương mại điện tử của May Bank Kim Eng đã đưa ra các giải pháp, cách đặt trường dữ liệu hoặc tiện ích giúp cho việc thao tác mở tài khoản chứng khoán trực tuyến của người sử dụng chỉ mất khoảng 3 phút cho toàn bộ tiến trình.

Đây là một trong những dự án khó, xử lý lượng người dùng lớn mà Wecan Group từng xử lý. Chúng tôi cũng thiết kế giao diện dành cho máy tính và thiết bị di động hoàn toàn riêng và sau đó sử dụng Dynamic Serving để điều hướng người dùng vào đúng giao diện tương ứng.

Giao diện dành cho máy tính:

Giao diện dành cho thiết bị di động: