Thiết kế Profile Công ty thang máy Sumo

Vận thăng Sumo đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vận thăng cho ngành xây dựng. Và nay Sumo đã cung cấp cả sản phẩm thang máy cho gia đình, văn phòng. Wecan rất tự hào được Công ty Sumo giao nhiệm vụ thiết kế Profile cho mảng thang máy gia đình, văn phòng. Sau đây là một số hình ảnh thực tế của Profile Sumo: