Thiết kế website công ty MP Telecom chuyên cung cấp dịch vụ Call Center

http://mptelecom.com.vn/
MP Telecom là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Call Center, Mobile VAS, BPO Solution. MP Telecom vốn đã có website cũ nhưng nhận thấy website đã không còn đáp ứng được yêu cầu quảng bá hình ảnh, dịch vụ của Công ty và không phù hợp với hiện tại nên MP Teleocom đã quyết định thiết kế lại website.

Từ đó, MP Telecom đã lên kế hoạch tìm kiếm đối tác tin cậy, có năng lực chuyên môn về đồ họa tốt để xây dựng một website mới năng động hơn, chuyên nghiệp hơn, thể hiện tính công nghệ cao đi theo xu hướng mới của thế giới. Và W.G đã vinh dự được chọn là đối tác triển khai dự án này. Trong quá trình triển khai dự án, W.G đã giải quyết tốt các vấn đề, đề bài đặt ra của MP Telecom.

W.G đã chọn đi theo hướng thiết kế website dạng Wide Screen phù hợp với nhiều loại màn hình từ cỡ lớn đến cỡ nhỏ của khách hàng hiện nay. Nhất là khả năng trình diễn hình ảnh tối đa trên màn hình FULL HD. Về giải pháp đồ họa website cũng thể hiện được tính chất của các dịch vụ chính, hình ảnh mang tính truyền thông cao. Khi khách hàng xem website không cần đọc nhiều cũng biết được dễ dàng các mảng chính của MP Telecom.

Xem sản phẩm: http://mptelecom.com.vn